ความเป็นมาของเครือ

“พัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ดีขึ้น จากรุ่นสู่รุ่น”

โรงแรมของเรา เป็นโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่ดำเนินธุรกิจกันภายในครอบครัวด้วยปณิธานอันตั้งมั่น และความฝันในวัยเยาว์ของผู้ก่อตั้งโรงแรมในเครือถาวร ซึ่งต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักในหมู่นักเดินทาง โรงแรมถาวรจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปี 1950 ซึ่งนับเป็นโรงแรมที่มีการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต จวบจนถึงปัจจุบันเรายังคงปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แขกได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติ

Arrow Up

2019

ปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลก เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันจะมาพักผ่อนสักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตามความนิยมที่มากขึ้นนี้กลับเป็นตัวทำลายสภาพแวดล้อม และธรรมชาติของภูเก็ตลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน “คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์, คุณเพชร ถาวรว่องวงศ์ และ คุณยอห์น ถาวรว่องวงศ์” ผู้บริหารรุ่นที่ 4 ของถาวร มีแนวคิดว่าการทำธุรกิจโรงแรมนั้นจะต้องช่วยพัฒนาให้จังหวัดมีความก้าวหน้าไปพร้อมๆกับการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ด้วย ด้วยอุดมการณ์นี้ คุณเลิศ คุณเพชร และ คุณยอห์น จึงตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าโรงแรมในเครือถาวรจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักลงทุนอื่นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในทางสร้างสรรค์ และยั่งยืน ท่านเชื่อว่าการทำธุรกิจจะต้องไม่คำนึงถึงแต่กำไรเท่านั้น หากแต่ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดีจะต้องเป็นองค์กรที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และยั่งยืนได้.

Arrow Up

1984

โรงแรมถาวร ปาล์ม บีช

โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ แอนด์ สปา

โครงการที่คุณเจริญริเริ่มเกิดขึ้นในปี 1984 นั่นก็คือการก่อสร้าง “โรงแรมถาวร ปาล์ม บีช” และ “โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ แอนด์ สปา” ทั้งสองโครงการเป็นโรงแรมที่ไม่ได้มีความสูงของตัวอาคารมากนัก เนื่องจากต้องการให้แขกมองเห็นบรรยากาศของความร่มรื่น ซึ่งในสมัยนั้นการสร้างโรงแรมลักษณะนี้ไม่เป็นที่นิยม แต่คุณเจริญกลับเห็นต่างออกไป ท่านคิดว่าการสร้างโรงแรมไม่ควรเป็นการรบกวนธรรมชาติจนเกินไป ท่านไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวจากการทำธุรกิจโรงแรม แนวคิดของท่านได้สืบต่อมายังทายาทรุ่นต่อไปของถาวรด้วยเช่นกัน ในยุคปัจจุบันที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของโลก เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันจะมาพักผ่อนสักครั้งในชีวิต อย่างไรก็ตามความนิยมที่มากขึ้นนี้กลับเป็นตัวทำลายสภาพแวดล้อม และธรรมชาติของภูเก็ตลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน “คุณเลิศ ถาวรว่องวงศ์” ผู้บริหารรุ่นที่ 4 ของถาวร มีแนวคิดว่าการทำธุรกิจโรงแรมนั้นจะต้องช่วยพัฒนาให้จังหวัดมีความก้าวหน้าไปพร้อมๆกับการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเอาไว้ด้วย

Arrow Up

1950

โรงแรมถาวร

หากจะกล่าวถึงประวัติของโรงแรมถาวร คงจะต้องย้อนกลับไปในช่วงปี 1950 “ถาวร” เป็นโรงแรมแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ตที่เปิดดำเนินกิจการอย่างเต็มรูปแบบ กล่าวคือมีการให้บริการในส่วนของห้องพัก ห้องอาหาร รูมเซอร์วิส ลอนดรี โดยมีพนักงานผู้ให้บริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจโรงแรมในระยะแรกๆของจังหวัดภูเก็ต มักจะเน้นการให้บริการที่พัก และอาหารเช้าโดยทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงการยกระดับคุณภาพในการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นสากล คุณติลก ถาวรว่องวงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงแรมในเครือถาวร ปรารถนาที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และในขณะเดียวกันท่านต้องการหาวิธีสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในเวลานั้นรายได้หลักของประชาชนชาวภูเก็ตมาจากการทำสวนยาง และเหมืองแร่ดีบุกเท่านั้น ถึงแม้ว่าการลงทุนในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงสำหรับคุณติลก แต่ท่านระลึกเสมอว่าหากท่านทำสำเร็จ โครงการนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักลงทุนชาวภูเก็ตท่านอื่นๆ อีกมากมาย และกาลเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สิ่งที่คุณติลก ถาวรว่องวงศ์ คาดการณ์ไว้ในอดีตเป็นเรื่องจริง จวบจนทุกวันนี้ “โรงแรมถาวร” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต และยังคงทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้เป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งที่ว่า “ต้องการให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจ และไม่มีวันลืมเลือน”

Generations of Owners

คุณอ๋อง ซิม ผาย

ต้นกำเนิดของสกุล “ถาวรว่องวงศ์” ท่านเดิน ทางจากประเทศจีนเพื่อมาตั้งรกรากที่ประ เทศไทย และถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้มาจาก ครอบครัวที่ทำการค้า แต่เมื่อท่านมาอยู่เมือง ไทย ท่านตัดสินใจทำธุรกิจขายเครื่องดื่มกา แฟ และสามารถส่งคุณติลกไปศึกษายัง ปีนัง ประเทศมาเลเซียได้ คุณอ๋อง ซิม ผาย ได้ รับความเคารพจากคุณติลกเป็นอย่างสูง และเมื่อคุณติลกเข้ามาทำธุรกิจอสังหา ริมทรัพย์ ท่านได้ตั้งชื่อถนนเส้นหนึ่งในจัง หวัดภูเก็ตว่า ถนน “อ๋อง ซิม ผาย”

คุณติลก ถาวรว่องวงศ์

คุณติลกเป็นผู้ที่นำครอบครัว “ถาวรว่องวงศ์” เข้าสู่ธุรกิจโรงแรม ท่านเกิดภายหลังจากสง ครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ทำให้ท่านใช้ชีวิตใน วัยเด็กส่วนใหญ่อยู่ที่ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย หลังจากที่ท่านกลับมายังภูเก็ต ท่านตัดสินใจ ทำธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกก่อน ภายหลังจึงเบน เข็มมายังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยโรงแรม แห่งแรกคือ โรงแรมถาวร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ตจนถึง ปัจจุบัน

คุณเจริญ ถาวรว่องวงศ์

คุณเจริญ ถาวรว่องวงศ์ เป็นผู้บริหารรุ่นที่ 3 ของถาวรว่องวงศ์ ท่านจบการศึกษาจาก ประเทศ สหรัฐอเมริกา และนำเอาแนวความคิด การพัฒนาโรงแรมให้ได้มาตรฐานสากลมาใช้กับโรงแรมในเครือถาวรทั้งหมด จะเห็นได้จาก โรงแรมทั้ง 2 แห่งคือ “โรงแรมถาวร ปาล์ม บีช” และ “โรงแรมถาวร บีช วิลเลจ แอนด์ สปา”

คุณเลิศ คุณเพชร และ คุณยอห์น ถาวรว่องวงศ์

ผู้บริหารรุ่นที่ 4 ของ ครอบครัวถาวรว่องวงศ์ ซึ่งเป็นทายาทของคุณเจริญ ได้เข้ามามีบทบาทบริหารธุรกิจของครอบครัว หลังจบการศึกษาด้วยปริญญาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซึ่งมีชื่อเสียงในสาขาด้านการบริหารโรงแรมการตลาด อสังหาริมทรัพย์ และการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้ง 3 ได้นำเอาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ช่วยพัฒนาให้โรงแรมในเครือถาวรสามารถแข่งขันกับโรงแรม อื่นๆได้ ในสภาวะการแข่งขันที่สูงมากในธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต