สวัสดิการเด่นๆ

วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่จำกัด
การบริการสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สิทธิพิเศษ สำหรับพนักงาน และครอบครัว

สวัสดิการที่โดดเด่น

ทางโรงแรมเชื่อว่า การที่พนักงานจะทำงานออกมาได้ดีนั้น มีองค์ประกอบ รวมทั้งปัจจัยในหลายๆด้าน และหนึ่งในนั้นคือ การสร้างความสุขให้กับพนักงาน ซึ่งความสุขดังกล่าวทางโรงแรมจะมอบให้รูปแบบของสวัสดิการที่มีมากมาย เพราะเราเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และเมื่อพนักงานได้รับแล้ว พนักงานจะมีความสุขในการทำงาน มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าเราทุ่มเทกับการทำงานไปเพื่ออะไร ดังนั้นโรงแรมจึงมอบสวัสดิการให้พนักงานอย่างมากมาย

IconHoliday

วันหยุดพักผ่อนประจำปีไม่จำกัด

โรงแรมกำหนดให้พนักงานทุกท่านมีวันลาพักร้อน ซึ่งพนักงานสามารถใช้ได้ตามระดับตำแหน่งงานของตนเอง โดยเริ่...

IconHoliday

บริการฟรีสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน

ทางโรงแรมจัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กสำหรับพนักงานโดยเฉพาะ พนักงานสามารถนำบุตรของตนเองมาฝากเลี้ยงไว้กั...

IconHoliday

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ล...

IconHoliday

เงินโบนัส 1 เดือน สำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 5 ปีขึ้นไป

ทางโรงแรมได้มอบโบนัสจำนวน 1 เดือน ให้กับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เพื่อตอบแทนให้กับพนัก...

IconHoliday

ประกันชีวิตกลุ่ม

นอกเหนือจากประกันสังคมที่พนักงานได้รับแล้ว ทางโรงแรมยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานมากขึ้นในเรื่องข...

IconHoliday

สิทธิพิเศษสำหรับพนักงาน และครอบครัวในการเข้าพัก โรงแรมในเครือ ในราคา 400 บาท/คืน/ห้อง

โรงแรมได้มอบสวัสดิการให้กับพนักงาน คือ พนักงานที่ทำงานกับโรงแรมสามารถมาพักที่โรงแรมได้ในราคาพิเศษ 4...

IconHoliday

โอกาสสำเร็จในสายอาชีพที่มั่นคงกว้างไกลในเครือถาวร

ทางโรงแรมมอบโอกาสให้กับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เติบโตในสายงานของตนเองยิ่งขึ้น ซึ่งทางโรงแร...

IconHoliday

โบนัสสำหรับพนักงานมืออาชีพ

ทางโรงแรมมอบเงินโบนัสให้กับพนักงานที่ไม่ประวัติการลาป่วยเลยในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพนักงา...

สวัสดิการทั้งหมด

Download All Benefit