สวัสดิการเด่นๆ

วันหยุด 2 วัน/สัปดาห์
วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 8 วัน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสุขภาพกลุุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

สวัสดิการที่โดดเด่น

ทางโรงแรมเชื่อว่า การที่พนักงานจะทำงานออกมาได้ดีนั้น มีองค์ประกอบ รวมทั้งปัจจัยในหลายๆด้าน และหนึ่งในนั้นคือ การสร้างความสุขให้กับพนักงาน ซึ่งความสุขดังกล่าวทางโรงแรมจะมอบให้รูปแบบของสวัสดิการที่มีมากมาย เพราะเราเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน และเมื่อพนักงานได้รับแล้ว พนักงานจะมีความสุขในการทำงาน มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าเราทุ่มเทกับการทำงานไปเพื่ออะไร ดังนั้นโรงแรมจึงมอบสวัสดิการให้พนักงานอย่างมากมาย

IconHoliday

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

โรงแรมกำหนดให้พนักงานทุกท่านมีวันลาพักร้อน ซึ่งพนักงานสามารถใช้ได้ตามระดับตำแหน่งงานของตนเอง โดยเริ่...

IconHoliday

วันหยุดนักขัตฤกษ์

ตามประกาศของโรงแรม 15 วันต่อปี...

IconHoliday

วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วัน

พนักงานทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์...

IconHoliday

Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี สามารถสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้โดยเริ่มต้นสมทบในอัตรา ร้อยละ 2-...

IconHoliday

ประกันชีวิตกลุ่ม AIA

นอกเหนือจากประกันสังคมที่พนักงานได้รับแล้ว ทางโรงแรมยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานมากขึ้นในเรื่องข...

IconHoliday

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพราะเรารู้ว่าพนักงานทำงานหนักจนบางครั้งอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองและเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อความเสื่อม...

IconHoliday

โอกาสสำเร็จในสายอาชีพที่มั่นคงกว้างไกลในเครือถาวร

ทางโรงแรมมอบโอกาสให้กับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ได้เติบโตในสายงานของตนเองยิ่งขึ้น ซึ่งทางโรงแร...

IconHoliday

โบนัสสำหรับพนักงานระดับ Unit Manager ขึ้นไป

ทางโรงแรมมอบเงินโบนัสให้กับพนักงานระดับ Unit Manager ขึ้นไป และ ขึ้นอยู่กับผลการชี้วัด KPI Performan...

สวัสดิการทั้งหมด

Download All Benefit