สาระน่ารู้

ทำอย่างไรให้หางานภูเก็ตอย่างปลอดภัย

เขียนเมื่อ : 17 มีนาคม 2017 - 22:21:11

Image URL

หางานภูเก็ตเมืองแห่งการแข่งขันของคนหางาน

ในปัจจุบันอัตราการตกงานของคนมีจำนวนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการปรับตัวอย่างกะทันหันของสภาพธุรกิจและสภาพสังคมส่งผลให้เกิดการแข่งขันการหางานภูเก็ตอย่างสูงในแถบเมืองที่เจริญอย่างภูเก็ต

ใครจะไปคิดว่าการทำงานในปัจจุบันนอกจากวุฒิการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตรแล้วสิ่งที่จำเป็นอย่างมากก็คือประสบการณ์ในสายงานด้านนั้น ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังหางานภูเก็ตและมีความสนใจในสายงานด้านการโรงแรมแต่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านโรงแรมเลยโอกาสที่คุณจะได้งานที่เกี่ยวกับงานด้านการโรงแรมนั้นก็มีน้อยมากเพราะในสายงานด้านโรงแรมนั้นทักษะความรู้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะในโรงแรมขนาดใหญ่ในแถบเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองเชียงใหม่หรือภูเก็ต

โดยเมื่อมีการเปรียบเทียบกันแล้วระหว่างเชียงใหม่กับภูเก็ตต่างก็เป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่มีฤดูการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันโดยเชียงใหม่จะมีการเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนเมืองภูเก็ตจะเป็นที่นิยมในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนอีกทีเมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี

ซึ่งเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจที่ดีทำให้เกิดการจ้างงานและมีแรงงานจากหลายๆจังหวัดจำนวนมากแห่แหนกันไปทำงานในเมืองภูเก็ตซึ่งในบางรายอาจจะไปโดยมีญาติพี่น้องหรือมีคนแนะนำมาอีกทีซึ่งโอกาสในการได้งานทำนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลอีกทีหรืออาจจะสอบถามโดยตรงกับทางบริษัทที่เรามีความสนใจ

โดยวิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสได้งานและตกงานมากกว่าวิธีอื่นๆ เพราะว่าเป็นวิธีที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับทางบริษัทตัวจริงถ้าหากบบุคลิกและความสามารถเราผ่านก็จะมีโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคุณสมบัติและองค์ประกอบต่างๆ ไม่เข้าตากรรมการก็ต้องหางานใหม่ต่อไปโดยองค์ประกอบทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่รูปแบบและทางเลือกเล็กๆ น้อยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสามารถของตัวผู้สมัครเองเพราะถ้าหากเรามีความสามารถอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกงานแน่นอน