สาระน่ารู้

สิงหาคม 2019

8 อาหารบำรุงสมองสำหรับคนวัยทำงาน

8 อาหารบำรุงสมองสำหรับคนวัยทำงาน

อ่านต่อ

3 สิ่งที่ต้องทำ ! เพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน

อ่านต่อ

Service Mind

Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการลู...

อ่านต่อ

Service Charge of July 2019

Service Charge หรือ " เงินค่าบริการ "

อ่านต่อ

วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานและบริหารเวลา

อ่านต่อ