สาระน่ารู้

Service Mind

เขียนเมื่อ : 19 สิงหาคม 2019 - 17:25:15

Image URL

คนที่ทำงานบริการทุกคนจึงควรเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนว่า Service Mind แต่ละตัวนั้นมีความหมายอย่างไร  

 

S (Smile) ยิ้มเข้าไว้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดีๆ เวลาเข้ามารับบริการจากเรา 

E (Enthusiasm) ความกระตือรือร้น ในการบริการลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อให้รวดเร็วทันใจลูกค้า

R (Rapidness) รวดเร็วและมีคุณภาพ ในยุคสมัยที่ทุกอย่างต้องรีบเร่งแข่งขันกัน ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าลูกค้าทุกคนล้วนอยากได้รับการบริการที่รวดเร็วทันใจ 

V (Value) ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณค่า ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้มากที่สุด และอยากจะกลับมาใช้บริการอีก 

I (Impression) สร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจแรกพบ ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจมากที่สุด ดูแลตัวเองทั้งในเรื่องบุคลิกและการแต่งกาย ให้สะอาด สุภาพ ถูกกาลเทศะ และดูดีในภาพรวม เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและจดจำ

C (Courtesy) ความสุภาพอ่อนโยนรวมไปถึงอ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้ผู้ที่พบเห็นหรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยรู้สึกประทับใจและพอใจ สำหรับคนไทยแล้วการยกมือไหว้ถือเป็นเป็นมารยาทอันงดงามที่จะทำให้ผู้ใหญ่เกิดความรักใคร่เอ็นดู

E (Endurance) ความอดทน นับเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับงานบริการ เพราะลูกค้านั้นก็มีหลากหลายประเภท บางคนอารมณ์ร้อน ขี้โวยวาย แต่เราในฐานะของผู้ให้บริการก็จะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ และอดทนอดกลั้นเข้าไว้ คนทำงานบริการนั้นจะต้องมีเทคนิคทางจิตวิทยาในการพูดจาเพื่อควบคุมสถานการณ์ ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

 

M (Make believe) มีความเชื่อ คือเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เราเป็นคนทำงานบริการ ก็ควรเชื่อในงานที่ทำ ทำงานอย่างมีความสุขและรักในการให้บริการ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีที่สุด ดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด และทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

I (Insist) ยืนหยัดในสิ่งที่ทำ ไม่ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายขนาดไหน ก็จงอย่าท้อถอย แม้ว่าลูกค้าจะตำหนิ ต่อว่า หรือดันไปเจอลูกค้าเอาแต่ใจ ก็ต้องอดทน และเก็บคำตำหนิต่อว่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข ใช้เป็นแรงฮึดที่จะก้าวต่อไป ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จก็จะมาหาเราเอง

N (Necessitate) เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ คนสำคัญจึงต้องการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จริงไหมและการให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่ว่านี้เราต้องทำอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก ทำให้ลูกค้าทุกคนเป็นคนพิเศษ

D (Devote) การอุทิศตนให้กับงานที่ทำ คือการทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ สำหรับสายงานบริการนั้นก็คือการมีหัวใจบริการอย่างเต็มที่ และคนที่มีความทุ่มเทตั้งใจเช่นนี้ เชื่อเถอะว่าใครๆ ก็รัก ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือว่าเจ้านาย ก็ตาม

 

ขอขอบคุณ tasknjoy.com