สาระน่ารู้

Service Charge of August 2019

เขียนเมื่อ : 26 กันยายน 2019 - 15:23:13

Image URL

Service Charge หรือ " เงินค่าบริการ " ที่พนักงานโรงแรมทุกคนได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ อีกทั้งเงินค่าบริการดังกล่าวยังเป็นขวัญและกำลังใจของพนักงานโรงแรมอีกด้วยค่ะ ..Keep going!!