สาระน่ารู้

8 เคล็ดลับการทำงานอย่างมีความสุข

เขียนเมื่อ : 10 มกราคม 2020 - 17:17:23

Image URL

เคล็ดลับการทำงานอย่างมีความสุข

1.อย่าคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กน้อย

พยายามอย่าเอาคำพูดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาเป็นอารมณ์ ให้คิดเสียว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เราควรฝึกคิดแต่สิ่งที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในหน้าที่การงานจากสังคม ดังนั้นจึงควรใช้เวลาในแต่ละวันกับการคิดถึงเป้าหมายและจะทำอย่างไรเพื่อให้เดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความคิดเหล่านี้จะส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลา

2.อย่าต่อว่าองค์กร 

มีหลายคนที่มีความรู้สึกไม่รักในองค์กรที่กำลังทำงานอยู่ ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร มีความรู้สึกว่า "ทนอยู่" เพื่อรอรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนเท่านั้น มักจะต่อว่าหรือพูดถึงองค์กรในทางที่ไม่ดี แต่อย่าลืมว่าตัวเราเองเลือกที่จะทำงานอยู่ในองค์กรแห่งนี้ แล้วทำไมจึงไม่เลือกที่จะรักในองค์กรที่เรากำลังใช้ชีวิตร่วมด้วย 

3.อย่าให้ร้ายหัวหน้างาน 

ซึ่งในชีวิตของการทำงานคงจะเลือกทำงานกับหัวหน้างานในแบบฉบับที่ชอบไม่ได้ แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือควรเข้าใจในเหตุผลของความคิดและการกระทำของหัวหน้างานควรเคารพและให้เกียรติหัวหน้า คอยสนับสนุนและช่วยเหลือหัวหน้าเท่าที่จะทำได้

4.อย่าดูถูกเพื่อนร่วมงาน หรือคนรอบข้าง 

อย่าดูถูกความคิดหรือความสามารถของคนอื่น ทุกคนมีความทักษะและความชำนาญในงานที่แตกต่างกัน เช่นคุณทำงานของคุณได้ แต่คุณอาจไม่สามารถทำงานของคนอื่นได้ ดังนั้นคุณควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างคุณที่คุณต้องประสานงานหรือติดต่อด้วย พยายามอย่าเอาการศึกษามาวัดที่ค่าของคนหรือความสามารถของคน 

5.เลือกทำงานที่รัก 

แต่หากตัวเราเองไม่สามารถเลือกทำงานที่ตนเองรักได้ ก็ขอให้เลือกที่จะรักงานที่กำลังทำอยู่ ให้มีความสุขและรู้สึกสนุกกับงานที่กำลังทำ โดยหาเหตุผลจาก ประโยชน์ที่ได้จากงานคืออะไร, ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้างและสามารถตอบสนองเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไร จากการหาเหตุผลในเบื้องต้นนี้ จะสามารถทำให้เรากระตือรือร้นในการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและรักงานที่ทำมากขึ้น 

6.ทํางานทุกชิ้นให้เต็มที่ให้ดี 

เพราะเป็นแสดงออกถึงศักยภาพในการทํางานของเราทุกครั้งที่เราทํางานให้เต็มที่และทําอย่างดีที่สุด คนก็จะเห็นคุณค่าของเราว่ามี มากน้อยเพียงไร 

7.ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

เพราะความสุจริตไม่ต้องมานั่งระแวดระวังภัยที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งเกิดจากการตามจับผิดจากหน่วยงาน ถ้าวันนี้ทำให้ถูกต้องก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่าในอนาคตจะมีเรื่องผิดพลาด 

8.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 

เพราะเราจะต้องอาศัยผู้ร่วมงานจากทุกฝ่ายอยู่เสมอ ดังนั้นอย่ามัวแต่ทํางานแต่จงทําคนด้วย เพื่อก่อให้เกิดสภาวะงานก็สําเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์ คนก็สําราญ งานก็สําเร็จ 

ดังนั้น หากคุณมีความคิดที่ดีและการกระทำแต่สิ่งที่ดีต่อองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน/คนรอบข้าง และตัวงานของคุณเอง…เพียงเท่านี้…คุณเองย่อมจะมีความสุขและสนุกกับชีวิตในการทำงานของคุณ